Madarak és fák napja

Május 10-e a Madarak és Fák Napja.

Története több mint száz éves múltra tekint vissza.
A világ első Madarak és Fák Napja rendezvényt a párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg Magyarországon 1902-ben. Az ünnep hivatalossá Herman Ottó közreműködésével vált 1906-ban, amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a Madarak és Fák Napja megszervezését.
Chernel István (1865–1922)
Chernel István
Ornitológus, miniszeri  tanácsos. Családjával Kőszegen és környékén élt. Édesanyja gróf Festetich Mária grófnő. Már fiatal korában érdeklődött a madarak iránt. Jogi egyetemi tanulmányainak befejezése után a közigazgatásban dolgozott, majd lemondása után hódolhatott természetszeretetének. 1887-ben, Erdélyben megismerkedett Herman Ottóval, akivel életre szóló barátságot kötött. 1890-től részt vett a Herman Ottó által szervezett madárvonulási megfigyelésekben. Hosszú tanulmányutakat tett, új madárfajokat írt le.                          Fő műve az 1899-ben megjelent Magyarország madarai, különös tekintettel gazdasági jelentőségükre című munkája. Herman Ottó halála után őt bízták meg az Ornitológiai Központ vezetésével.
Az első világháborúig a Madarak és Fák Napját minden évben megünnepelték, így a természet- és állatvédelem iránti elkötelezettség komoly ifjúsági mozgalommá szerveződött. Az első világháború kitörése azonban félbeszakította és háttérbe szorította a természetvédelem pozitív kezdeményezéseit. A két világháború között az iskolákra bízták a Madarak és Fák Napjának megünneplését, ezt különböző módon és különböző intenzitással tették. 1945 után sokáig nem hallunk e napról, csak az 1954. évi madárvédelemről szóló minisztertanácsi rendelet említi ismét, mint a madárvédelem tömegmozgalommá való fejlesztésének egyik eszközét. Legközelebb az 1982-ben kiadott természetvédelmi törvény záró rendelkezései között találkozunk vele, hagyományként említve. A rendszerváltozás után ismét feléledt megünneplése, elsősorban az óvodákban és az iskolákban.
E jeles alkalomból tarts velünk, és ölelj meg te is egy fát!

Készítsetek fotót, és töltsétek fel Facebook oldalunkra!

Köszönjük!

( Kiemelt kép: 9500.hu )