Városvezetők rótták le kegyeletüket halottak napja alkalmából

Október 30-án a Celldömölk város vezetői lerótták kegyeletüket a város három temetőjében az elődök előtt.

Fehér László polgármester, Söptei Józsefné és Hencz Kornél alpolgármesterek, Farkas Gábor jegyző, Gasztonyiné Fódi Zita, Karádi Mihály és Sebestyén Krisztián képviselők helyezték el a koszorúkat a város egykori vezetőinek síremlékeinél.

A városvezetők a celldömölki temetőben koszorúval tisztelegtek dr. Gosztonyi János és dr. Gömbös Ferenc országgyűlési képviselők sírjánál. A kegyelet koszorúit helyezték el Dala József járási tanácselnök, Tima László alpolgármester és Limpár József egykori tanácselnök-helyettes, megyei és városi képviselő és Piri Zoltán nyughelyén. Koszorúval rótták le kegyeletüket Horváth Lajos díszpolgár és iskolaigazgató, dr. Oszkó Zoltán iskolaigazgató, Kálmán Jenő , Pozsonyi Mihály, Somogyi Gyula és Balázs Béla, CVSE elnök emléke előtt. Gyertya gyújtással tisztelegtek Göttman Bódog csendőr alezredes, a város díszpolgárának sírjánál, valamint Gayer Gyula, az általános iskola névadójának családi kriptájánál.

 

Az alsósági temetőben koszorút helyeztek el Gyõrffy László országgyűlési képviselő, és Varga László Csaba alpolgármester síremlékénél. Ugyan itt koszorú elhelyezésével emlékeztek Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetõ és Horváthné Varga Margit oktatási-közművelõdési szakreferensre.

Az izsákfai temetőben Farkas Zoltán részönkormányzat vezető sírjánál emlékeztek a megjelentek

 

(Kezdőképünk: pixabay.  Fotó : Giczi Sándor )
( A 9500.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd.A cikkek és képek  üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet!)