Nekrológ

 

Bárdos Fesztivál

Süle Ferenc karnagy 1941. április 27.-én született Alsóságon.

Édesapja kőműves, édesanyja háztartásbeli. Általános iskolai tanulmányait az Alsósági Általános Iskolában
végezte, majd felvételit nyert a Pápai Állami Tanítóképzőbe. 1959-ben érettségizett, majd
a gyakorlóévét a Kenyeri Általános Iskolában töltötte. 1960-ban a Győri Állami
Tanítóképzőben tanítói oklevelet szerzett. 1962-ben került a Celldömölki Állami
leányiskolába. 1963 és 1967 között a Pécsi Tanárképző Főiskolán levelező tagozaton
elvégezte az ének-zene-magyar szakot. 1969 és 1974 között megyei ének-zene
szakfelügyelőnek nevezték ki. 1978 és 1981 között felsőfokú karvezetői tanfolyamot végezte el Budapesten.

1966-tól a megalapítása óta vezette a celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar-t. 1974.
szeptember 15.-én kapott megbízást a Celldömölki Zeneiskola vezetésére. Fő feladatának
tekintette a celldömölki és a környékbeli gyerekek bevonását a zenei életbe, megfelelő
létszámú és végzettségű tantestület folyamatos működtetését. A tanári és a
gyereklétszám évről évre növekedett, így 1974 és 2003 között több mint 30 tanulót
tudtak a zenei pályára irányítani. Többen közülük ma is a zeneiskola tantestületének
meghatározó tagjai. A kórus vezetése mellett a legkisebbeknek, az előképzősök részére szolfézst tanított.

2003 szeptember elsejétől a nyugdíjba vonulása után a továbbiakban a kórus vezetésével foglalkozott.A pedagógus pályán eltöltött 50 év, illetve a Vegyeskar 55 éves vezetése elismeréseként több kitüntetést, elismerő oklevelet kapott:2014. 01.25. Celldömölk Városért Érdemérem kitüntetés a Liszt Ferenc Vegyeskar részére. 2016.04.23.

Celldömölk Város Önkormányzata köszöntötte 75.születésnapja alkalmából. Fehér László polgármester köszöntőjében a város nevében köszönte meg azt a több évtizedes karnagyi munkát, amellyel az egész ország megismerhette a Vegyeskart, illetve Süle Ferenc áldozatos munkáját. 2018.05.26-án a Pécsi Tudomány Egyetem rektorának megbízásából Aranyoklevelet vehetett át diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából Fehér László polgármestertől. 2018.10.14.-én Prima Vas Megyei Díjat nyert a Vas Megyei VOSZ tagságának szavazata alapján.

Ezek mellett több elismerő oklevelet kapott a Vegyeskarral közösen különböző kórustalálkozók alkalmából.

„Téged a fény körül ölel, ahogy Te minket egykoron, és mégis űrt hagysz…”

Aranyosi Ervin:Búcsú

Lelki üdvéért 2021.március 28.-án 15 órakor kezdődő gyászmisén imádkozunk.

A család a temetésről később gondoskodik.

(Forrás / kép : Giczi Sándor )