Bérmálások Celldömölkön

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök

Szentháromság vasárnapján, május 30 – án ünnepi szentmisék keretében – a járványügyi előírások maradéktalan betartásával – szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. 

Dr. Székely János püspök atya a celldömölki plébánián 49,az alsósági plébánián 44 fiatalnak.

Bérmálás

A bérmálás szentsége – a katolikus egyházba való beavatás részeként – megerősíti a keresztséget, és a Szentlélek ajándékait adja a bérmálkozónak. Támogatja őt abban, hogy bátran megvallja a hitét és a továbbiakban tanúságtevő keresztény életet éljen.
A bérmálás szentségét a római katolikus egyház manapság általában 14 éves vagy idősebb fiataloknak szolgáltatja ki. A felnőtté válás egyik fontos feladata a felelősségvállalás megtanulása: már nem mindent szüleinktől várunk, hanem saját lábunkra állunk, sőt magunk is gondot viselünk másokra. Isten Lelke erre hív és ebben erősít meg a bérmálás szentsége által. A megbérmált immár nem csupán passzív „fogyasztó” a közösségben, hanem maga is tevékenyen részt vesz annak építésében, és kifelé is képviseli egyházát, tanúságot tesz hitéről.
A Katolikus Egyházban a bérmálás alkalom a püspökkel való találkozásra is, aki ilyenkor személyesen látogatja meg a plébániákat és szolgáltatja ki a szentséget.
A bérmálás szentségét mindenki csak egyszer veheti fel életében.