Átadták a Celldömölki Szent Benedek Zarándokházat

Kedden átadták Celldömölkön a Szent Benedek Zarándokházat.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát

Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyen Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát mondott szentbeszédet.  A misén megjelent Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Ágh Péter a térség országgyűlési képviselője, Majthényi László Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna megbízott hivatalvezető, Fehér László polgármester, Söptei Józsefné és Hencz Kornél alpolgármesterek, valamint Farkas Gábor jegyző.

 

Ágh Péter, Soltész Miklós, Söptei Józsefné, Fehér László, Majthényi László

A szentmise után kezdődött az apátság udvarában az ünnepi átadás, épület megszentelése.Az ünnepségen köszöntők hangzottak el. Várszegi Asztrik főapát köszöntőjét azzal kezdte, hogy Kemenesalja kialudt tűzhányója, a Ság hegy tövében, Szűz Mária tiszteletére alapították a dömölki bencés apátságot, hogy benne lángot, a lélek tükrét őrizzék. A török pusztítás e lángot kioltotta, de a 17. századtól a buzgó szerzetesek és hívek újra csiholták és őrizték azt, amíg tehették. Ebben az újrakezdésben épült meg a kegytemplom és az apátsági épület. Az 1700-as évek második felében II. József, majd 1950-ben a pártállam szüntette meg itt a pezsgő életet. 1989-től visszakapott szabadságukkal élve a pannonhalmi bencések a városvezetéssel együtt arra törekedtek, hogy kölcsönös megértésben, mindkét fél érdekeit szem előtt tartva, távlatosan gondolkodjanak és tervezzenek. Végezetül új reményről, új lángról tett említést, hisz az épület felújítása folytatása mindannak, amit az elődök elkezdtek itt a városban.

Fehér László polgármester

Fehér László polgármester úr felidézte a város történelmének néhány momentumát, a bencés rend megalapítását, Koptik Odó munkásságát. A város büszke lehet a múltjára és a jelenére egyaránt. Büszke lehet a kegytemplomra, a kolostorra, a vasútra, a Ság-hegyre és nedűjére. A felújítással kapcsolatban megemlítette, hogy 1993-ban Makkos István akkori polgármester vezetésével indultak meg a tárgyalások a pannonhalmi bencéseknél. Polgármesterré választása után is tovább folytatódtak a tárgyalások, a kártalanítás 640 millió ft összegben 2011-ig meg is történt. A bencések visszakapták az épületet, a város pedig egy új önkormányzati épülettel gyarapodott. Köszönettel emlékezett Kiss Péter kancelláriaminiszterre, a város szülöttjére. Várszegi Asztrik püspök úrnak pedig immár sokadszorra köszönhette meg, a közös munka gyümölcsét. A bencés kolostor mai állapota kapcsán köszönetet mondott Ágh Péter képviselőnek, aki fél milliárd forint értékben szerzett a munkálatokhoz szükséges támogatást a kormánytól. Köszöntőjének végén büszkén szólt a város fejlődéséről s ezen belül a megszépült kolostor épületről, amely több funkciót is ellát majd a jövőben. A zarándok turizmusban betöltött szerepével pedig növelheti a városba látogatók számát.

”A nemzet anyagi és erkölcsi újjáépítése mindenkitől nagylelkűen vállalt segítséget kíván. Ez csak úgy lehetséges, ha felülemelkedtek az ideológiai különbségeken a régebbi korok és a közelmúlt ellentétein, amelyek talán még mindig jelen vannak a nemzet közéletében. Mennyivel dicséretesebb, ha fel tudjuk áldozni egyéni érvényesülési vágyunkat azért, hogy mások hatékony javaslatait és kezdeményezéseit támogassuk.”

Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtti szombathelyi látogatásakor elhangzott gondolataival kezdte köszöntőjét a felújított kolostor átadásakor. A ünnep hangulata szorosan kapcsolódhat az idézethez, hisz pártállástól függetlenül össze lehet fogni egy közös ügy érdekében és szépet lehet alkotni. Mint mondotta meg kell és meg lehet tölteni az épületet hittel, lélekkel, szeretettel, melyhez sokat tehet hozzá az egyház és a civil szervezetek. Az itt élőkön múlik, hogy város szívében megújult létesítmény sugározni tudjon, és Kis – Cellből Nagy – Cell legyen. és Kis – Cellből Nagy – Cell legyen. A térség országgyűlési képviselője Ágh Péter megemlítette, hogy a kormány először 300 millió ft-ot, majd később további 200 millió ft-ot biztosított az épület felújítására, így sokunk elképzelése, vágya valósulhatott meg. Köszönetet mondott Várszegi Asztrik főapátnak, aki a tulajdonrendezés idején felelősen megalapozta az épület sorsának jobbra fordulásához vezető utat. Itt említette meg Kiss Péter kancelláriaminiszter urat, aki szintén szívügyének tekintette az épület megújulását. Szólt arról is, hogy a Fehér László vezette önkormányzat lehetőségként és erőforrásként tekintett a város ezen örökségére. Köszönet illeti Kirner Zoltán korábbi illetve Németh Zoltán jelenlegi plébánosokat, akik a lelki vezetés szolgálatán túl, felelősen vigyáztak mindarra, amelyet az előző nemzedékek rájuk hagytak. Kiemelte, hogy az épület, vallási célokat szolgál, de szimbólum is. Olyan érték a városban, amely jelképezi a múltat, szebbé varázsolja a jelent, szellemiségével utat mutat a jövőbe

Az ünnepségen a Templomi gitáros ének és zenekar, valamint Karáth Nóra, Fülöp Soma, Szele Zsolt énekekkel, dr. Tóth Regina Krisztina illetve Karáth Péter versekkel színesítették az ünnepi hangulatot.