Nemzeti ünnepünkre emlékeztek

A hagyományokhoz hűen, idén is  augusztus 20-án gyűlt össze az ünneplő közösség a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében, államalapításunk és az új kenyér tisztelete alkalmából. A tiszteletadás mellett a városi kitüntetések átadása is megtörtént.

Augusztus 20-a már évszázadok óta fontos szerepet tölt be a magyar emberek életében. Szent István királyunk ugyanis ezen a napon alapította meg a magyar, keresztény államot, mellyel meghatározta  a magyarság sorsát, jövőjét. Nemzeti és állami ünnepként is számon tartjuk. Koronként más és más módját választották a megemlékezésnek. Ma már elválaszthatatlan a neve a nagyszabású tűzijátéktól és az arra érdemesek rangos kitüntetéseinek átadásáról.

Celldömölkön sincs ez másképp: minden év augusztus 20-án a városi kitüntetések, és elismerések átadása zajlik, megemlékező műsorral egybekötve. Idén már a vírushelyzet is megengedte, hogy ugyanúgy bonyolíthassák le, mint a korábbiakban. Az ünnepség kezdetén köszöntőbeszédet mondott Fehér László polgármester, és Ágh Péter országgyűlési képviselő. Ezt követően Szilágyi-Varga Diána népdalénekes adott elő Szent István dalokat, a Kemenesaljai Néptánccsoport pedig Mezőségi táncokat. Természetesen, az új kenyér megáldása, szentelése sem maradhatott el, melyet Németh Zoltán plébános, és Rác Dénes evangélikus lelkész végzett el, ökomenikus igehirdetés keretében. A városi ünnepség második részében a kitüntetések átadása következett. A városban és városért tevékenykedő, arra érdemes emberek Celldömölk Városért Érdemérem, illetve Celldömölk Városért Emléklap elismeréseket vehettek át. A kitüntetések átadásában közreműködött Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester, Hencz Kornél alpolgármester és Farkas Gábor jegyző.

A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület 2015-ben alapította meg a Kiss Péter-díjat, melyet Celldömölk díszpolgára előtt tisztelegve neveztek el a volt országgyűlési képviselőről. Ezt azóta minden évben egy általános iskolás, valamint középiskolás végzős tanuló veheti át, akiknek tanulmányi és közösségi tevékenységük is kimagaslónak mondható. Ez alkalomból minden évben városunkba látogat Kiss Péter özvegye, dr. Petykó Csilla, hogy az elismerés átadásában ő is közreműködhessen. Az ünnepséget fogadás követte, így egy kötetlen beszélgetéssel és jó hangulatban zárhatták az eseményt, a nap főszereplői.

A kitüntetésben részesülők listája  a következő:

Celldömölk Városért Érdemérem kitüntetésben részesült:

Pedagógusnap alkalmából: Stári Lászlóné, Molnár Istvánné, Hartmanné Fekete Ildikó, Nagyné Horváth Mária, Pálné Horváth Katalin, Szakácsné Bindics Tünde, Enyingi Győző Áron, Katona János

Semmelweis-nap alkalmából:

Kovácsné Borsodi Anikó, Dr. Kálmán Éva, Horváth Tiborné, Döbrösi Géza, Szeifridné Kis Olga, Sebestyén Tünde

Állami ünnepünk alkalmából:

Brennerné Gorza Mária, Németh Tamás, Treiber László, Kelemen Kornél, Bertalan Róbert

Celldömölk Városért Emléklap kitüntetésben részesült:

 Molnár Ádám, Bartha István, Horváthné Sebestyén Éva, Szabó Zoltán, Szemenyei László

Kiss Péter-díjban részesült:

Gulyás Boglárka és Kapitány Vanessza