Emlékezés az Aradi vértanukra

Fehér László Celldömölk város polgármestere emlékezett meg az esős idő miatt a KMKK aulájában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utáni megtorlásokra. Mint ünnepi beszédében elmondta, idén 140 éve 1881-ben állítottak obeliszket Aradon a hősöknek.

Az aradi tizenhármak a nemzet vértanúivá váltak az e napon, Budapesten kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökkel és a többi kivégzett honvédtiszt társukkal együtt. Ma amikor emlékezünk rájuk, gondolni kell arra, hogy Ők életükkel és halálukkal is példát mutattak mindannyiunknak, hogyan kell a nemzetért és az eszmékért küzdeni, a legvégsőkig kiállni. Budapesten az örökmécses világítása emlékeztet mindenkit a szabadság fényére, amely mindig újat hozott a nemzet életébe. Végezetül kiemelte, hogy Arad hősei mutatják az erkölcsi példát. Minden magyarnak, éljen az kis hazánkban, vagy a határon kívül, nyújtson kezet egymásnak, bajban és örömben, addig amíg kezet nyújthatunk, amíg a kezek elérnek egymáshoz. „ Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztül: engem ki ne borulhatok le a magyar Golgota porába, engem Október 6ka térdeimre borulva fog hontalanságom remete lakában látni amint az engem kitagadott. Haza felé nyújtva karjaimat a hála bő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, s a magasztos példáért, amelyet az utódoknak adtanak, s buzgó imával kérem a magyarok Istenét, hogy tegye diadalmassá a velőkig ható Szózatot, amely a Hungária ajkairól a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Ámen!” Kossuth Lajos 1890. szeptember 20, Turin A megemlékezés koszorúit  a járási hivatal, valamint   az önkormányzat vezetése, a pártok és  a civil szervezetek képviselői  helyezték el az intézmény aulájában.