Adatvédelmi irányelvek

Honlap adatvédelmi tájékoztató!!

A Tájékoztató célja és hatálya:
A 9500.hu a tevékenysége során birtokába került személyes adatokat jogszabályban meghatározott célból kezeli, dolgozza fel, és ideig tárolja.
A tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A tájékoztató további célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.
A tájékoztató célja, hogy a jelen tájékoztatásban foglaltak alkalmazása és működtetése útján a 9500.hu tevékenysége a gyakorlatban is megfeleljen az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, biztosítsa az adatkezelésben meghatározott személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogok érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását, biztosítását.

Az adatkezelés biztonsága:
Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a jogszabályok és az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályi előírások érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás:

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja munkamenet cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, egyéb cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.
Az oldal a következő, működéshez szükséges cookie-t használja: PHPSESSID
Célja: felhasználó állapotának rögzítése a böngészés során.

Biztonsági cookie: Biztonsági cookie-kat használunk a felhasználók hitelesítése, a bejelentkezési adatokkal való visszaélés megelőzése, továbbá annak érdekében, hogy megvédjük a felhasználói adatokat az illetéktelen személyektől.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. (Adatfeldolgozó: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga, _gat, _gid” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. (Adatfeldolgozó: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)
CookiePolicyOke: Ön elfogadta a süti kezelést.
AddHomescreenToday cookie: Látta-e már a felhasználó a képernyőhöz adás layert.
ttv7 cookie: Ön hányszor járt az oldalunkon.
ttv7_act cookie: Ön melyik nap járt utoljára az oldalunkon.
CloseAppBnr_num cookie: Ön hányszor váltott a borítókép megjelenítésére.
gaadsh cookie: Ön hányszor kapott reklámmentességet.
gaadsh_daily cookie: Ön melyik napon kapott utoljára reklámmentességet.
volume cookie: Ön milyen hangerőt állított be utoljára.
cast_need cookie: Ön rákattintott-e a Chromecast gombra. A Chromecast eszköz révén Ön egy Chrome lapot vagy a képernyőjét megjelenítheti a tv-n. A legtöbb webes tartalom mejeleníthető. Egyes beépülő modulok (például a Silverlight, a QuickTime és a VLC) azonban nem működnek.
favOn cookie: Session (munkamenet) cookie, amely jelzi, hogy be van-e nyomva a kedvencek gomb.
deskFav cookie: A cookie az Ön kedvenc rádióit tárolja.
flng cookie: Jelzi, hogy milyen zászlókra kattintott a felhasználó.
clippyoff cookie: Segít, hogy ne zavarjon, ha a súgó be van kapcsolva.
clippyshowd cookie: Jelzi, hogy hányszor látta a felhasználó a súgót.
clippylast cookie: Jelzi, hogy a felhasználó melyik üzenetet látta utoljára.
noti-time cookie: Session (munkamenet) cookie, amely jelzi a felhasználónak, hogy mikor látott utoljára értesítőt.
push-msg-on cookie: Az értesítések be vannak kapcsolva.
osignal cookie: A cookie tárolja, hogy Ön mikről kér értesítést.
sw_version cookie: Tárolja, hogy milyen serviceworker fut a böngészőben.
open close cookie: Jelzi a rádió információknál a tab állapotokat.
radiosListLink cookie: Session (munkamenet) cookie, amely jelzi, hogy a felhasználó hány rádiót próbált ki az oldalon.
1P_JAR cookie: Ez a süti információkat szolgáltat arról, hogy a végfelhasználó hogyan használja a weboldalt, és minden olyan reklámról, amelyet a végfelhasználó láthatott, mielőtt meglátogatta volna a weboldalt.

__Secure-HSID: Biztonsági célokra a felhasználó Google-fiók-azonosítójának és a legfrissebb bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására, amely lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható releváns és személyre szabott hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

__Secure-SSID: Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről, amelyet a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra szolgál, hogy elősegítse a Google ingatlanokon a hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a hirdető hirdetéseivel való korábbi interakcióira vagy keresési eredmények és látogatói egy hirdető webhelyén.

__Secure-APISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

__Secure-3PSID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

ANID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

SIDCC: Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről, amelyet a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra szolgál, hogy elősegítse a Google ingatlanokon a hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a hirdető hirdetéseivel való korábbi interakcióira vagy keresési eredményekre és látogatókra egy hirdető webhelyén.

SID: Biztonsági célokra a felhasználó Google-fiók-azonosítójának és a legfrissebb bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására, amely lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható releváns és személyre szabott hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

HSID: Biztonsági célokra a felhasználó Google-fiók-azonosítójának és a legfrissebb bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására, amely lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható releváns és személyre szabott hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

SSID: Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről, amelyet a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra szolgál, hogy elősegítse a Google ingatlanokon a hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a hirdető hirdetéseivel való korábbi interakcióira vagy keresési eredmények és látogatói egy hirdető webhelyén.

APISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

SAPISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

_secure-3PAPISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

Cookie Consent: A felhasználói sütik bejelentkezési beállításainak tárolására.

NID: beállításokat tartalmazó süti, melyeket a böngésző küld a Google weboldalaknak. A NID süti egyedi azonosítót tartalmaz, mely segítségével a Google képes megjegyezni egy adott felhasználó számos beállítását, például a preferált nyelvet, megjeleníteni kívánt találatok számát egy keresésnél stb. Az így kezelt személyes adatok 180 nap után törlésre kerülnek.

DV: Ez a süti a felhasználói preferenciák és egyéb információk mentésére szolgál. Magában foglalja különösen az előnyben részesített nyelvet, az oldalon megjelenítendő keresési eredmények számát, valamint azt a döntést, hogy aktiválni kell-e a Google SafeSearch szűrőt. Élettartam: 7 perc.
IDE: A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie neve „IDE”, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol.

AID: Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszik. E cookie-kat a rendszer a google.com/ads, a google.com/ads/measurement vagy a googleadservices.com domainen tárolja. Ha nem szeretné, hogy a hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg Önnek, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

_fpb cookie: A Facebook a hirdetési termékek sorozatának szállítására használja, például valós idejű licitálást harmadik fél hirdetőtől. Ennek a sütinek a fő célja: célzás / hirdetés.

presence: A cookiet a Facebook tette be az oldalra annak nyomon követésére, hogy a böngésző fül aktív-e. A szolgáltatás mögött a Facebook áll.

fr: A Facebook helyezi el az oldalon a sütit, segít a Facebooknak személyre szabottabb hirdetések elkészítésében, valamint a hirdetések mérésében és fejlesztésében. A süti élettartama 90 nap. Amikor az fr süti elhelyezésre kerül, a Facebook képes követni szörfözési viselkedését más weboldalakon, amelyek Facebook pixelt vagy Facebook beépített modult telepítettek.

wd: A cookiet a Facebook helyezi el és információkat szolgáltat arról, hogy a végfelhasználó hogyan használja a weboldalt, és minden olyan reklámról, amelyet a végfelhasználó láthatott, mielőtt meglátogatta volna a weboldalt.

c_user: A cookiet a Facebook helyezi el és a jelenleg bejelentkezett felhasználó felhasználói azonosítóját tartalmazza.
A süti élettartama a “tartsa bejelentkezve” jelölőnégyzet állapotától függ. Ha a „tartsa bejelentkezve” jelölőnégyzet be van állítva, a süti 90 napos inaktivitás után lejár. Ha a ‘tartsa bejelentkezve’ jelölőnégyzet nincs beállítva, a süti egy munkamenet-süti, és ezért a böngésző kilépésekor törlődik.

datr: A datr cookie célja annak a web böngészőnek az azonosítása, amelyet a Facebook-hoz való csatlakozáshoz használnak, a bejelentkezett felhasználótól függetlenül. Ez a süti kulcsszerepet játszik a Facebook biztonsági és webhely-integritási tulajdonságai szempontjából. A datr cookie-generáció és a beállító kód felülvizsgálásra került, és megerősítést nyert, hogy a közösségi plugin-tartalom iránti kérelem esetén követett végrehajtási út nem állítja be a „datr” cookie-t. A „datr” süti élettartama jelenleg két év.
Ez egy tartós süti.

sb: Tartós süti, amelyet a Facebbok helyez el.

act: Funkcionális cookie, amelyet a Facebook helyezett el, hogy a felhasználók bejelentkezve maradjanak. Lejárati idő: 90 nap.
xs: A cookeit a Facebook helyezi el, hogy tárolja az egyedi munkamenet-azonosítót. Célja a marketing és követés. A Facebook a hirdetési termékek sorozatának biztosítására használja, például valós idejű licitálásra harmadik fél hirdetőitől. Lejárati ideje 3 hónap.
spin: A Facebook hirdető sütiket használ társadalmi kampányok jelentésére, hibaelhárítási kampánykészlet összeállítva a célközönség csoportjainak, a viselkedés trendjei alapján a nouryon kampányhelyein és azokon kívül. Lejárati ideje 1 év.
adblock: Az Adblock Plus alapértelmezés szerint blokkolja az összes idegesítő hirdetést az interneten, beleértve a YouTube-on található videohirdetéseket, a Facebook hirdetéseket, mutatós reklámcsíkokat, előugró ablakokat, felbukkanó képernyőket és még sok mást. Ez a kiválasztott szűrőlista (k) alapján lehetséges. Egyszerűen telepítse az Adblock Plus szoftvert, és ha szeretné, testreszabhatja azt az egyedi böngészési igényeinek megfelelően.
webp support: A webp a veszteséges és veszteségmentes tömörítés módszere, amelyet fel lehet használni az interneten található sokféle fényképészeti, áttetsző és grafikus képre. A veszteséges tömörítés mértéke állítható, így a felhasználó választhatja a kompromisszumot a fájlméret és a képminőség között. A webp átlagosan 30 % -kal nagyobb tömörítést ér el, mint a JPEG és a JPEG 2000, a képminőség romlása nélkül. A webp formátum lényegében kisebb, jobban kinéző képeket hoz létre, amelyek elősegítik az internet gyorsabbá tételét.
Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra (fr, tr).
A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
(Adatfeldolgozó: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800.)

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok:

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti velünk a kapcsolatot, illetve űrlapon küldhet számunkra üzenetet. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk. Amennyiben egy adott rádiónak küldik az emailt a kapcsolati űrlapunkon keresztül, úgy az emailt MultiAppsFactory Kft. is megkapja másolatként, hogy az esetleges spamelő, zaklató felhasználókat ki tudja zárni az oldal használatából, illetve egy email küldési hiba esetén jelezni tudja a hibát a felhasználó felé.

Az adatkezelés célja:
Az érdeklődők tájékoztatása, árajánlat nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja:
Érdeklődés, kapcsolatfelvétel esetén az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

A kezelt adatok köre:

A honlapunkon történő kapcsolatfelvétel során az alábbi személyes adatokat tároljuk:

  • név
  • email cím
  • tárgy
  • üzenet

Az adatkezelés időtartama:
Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.
Érdeklődés, kapcsolatfelvétel esetén az adatokat a szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Facebook oldalunkon megjelenített kép- és videofelvételek

Facebook oldalunkon rendszeresen beszámolunk  a közéleti eseményekkel, közszereplőinkkel kapcsolatos híreinkről, valamint posztolásra kerülnek humoros képek.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Facebook oldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a közéleti szereplők tekintetében a Ptk. rájuk vonatkozó rendelkezései (Ptk. 2:44.§) alapján.

A kezelt adatok köre:
A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.
Adatfeldolgozó: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

A 9500.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

Szólj hozzá!