A Vas megyei Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítványt is díjazta a MOL Gyermekgyógyító Programja 2021-ben

Vas megyében egy civil szervezet nyert a MOL Gyermekgyógyító Programjában
35 szervezetet összesen 40 millió Ft értékben támogat a MOL Gyermekgyógyító

Programja 2021-ben

Budapest, 2021. november 4. – Összesen 35 szervezet tud évközi élmény- és művészetterápiás fejlesztő
foglalkozásokat, illetve téli- és évközi táborokat megvalósítani a mintegy 40 millió forintos támogatás
felhasználásával a MOL Gyermekgyógyító Programja keretében 2021-ben. A művészeti, mese- és drámapedagógia
mellett egyre növekvő tendenciát mutat az állatasszisztált, azaz a speciálisan képzett kutyák és lovak bevonásával
végzett terápiák száma, de van olyan szervezet, amely fal- és sziklamászással vagy a természeti kihívásokkal való
megküzdéssel segíti és támogatja a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából
veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját. A Vas megyei székhelyű (szombathelyi) – de Veszprém
megyében is működő – szervezet, a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány pályázott sikerrel.
Idén összesen 77 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, hogy anyagi támogatást nyerjen a krónikusan beteg,
fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő
élmény- és művészetterápiás programokra. A pályázatokat orvosszakértők és szakmai zsűri bírálta el. A zsűri tagjai
Dr. Hauser Péter, a BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi
Központjának vezető főorvosa, gyermekonkológus, Kozékiné Dr. Hammer Zsuzsanna klinikai szakpszichológus,
pszichoterapeuta, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi adjunktusa és Pálmai Katalin, a Heim Pál
Gyermekkórház nyugalmazott pszichológusa voltak.
8 megyéből és Budapestről összesen 35 szervezet 10 művészetterápiás és 25 élményterápiás programot, illetve
évközi tábort tud majd megvalósítani a támogatásból. A programok között van olyan, amely mozgásos, mese- vagy
drámapedagógiára épül, zene-, festészet- vagy egyéb művészeti terápiával dolgozik, de egyre növekvő tendenciát
mutat az állatasszisztált, azaz speciálisan képzett kutyák és lovak bevonásával végzett terápiák száma.
A Vas megyei székhelyű – de Veszprém megyében is működő – szervezet, a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány
pályázott sikerrel: a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány a veszprémi kórházban ápolt gyermekek felépülését
segíti élményterápiás foglalkozásaival. (A szervezet tevékenységének részletezését ld. a közlemény végén!) A
támogatott szervezetek teljes listája ITT érhető el.
„Az élmény- és művészetterápiás programok a kórházban töltött kezelési idő alatt vagy a már gyógyulófélben lévő
gyermekeknek is nagyon sokat segítenek abban, hogy megküzdjenek a betegségükkel, a hozzá kapcsolódó
félelmekkel és erőt gyűjtsenek a rájuk váró kezelésekhez. Egy ilyen terápiába bevont gyerek sokkal együttműködőbb
és az orvos is könnyebben tudja a szükséges beavatkozásokat elvégezni, tehát közvetetten a mi munkánkat is segítik”
– mondta Dr. Hauser Péter gyermekonkológus, a zsűri tagja.
„A MOL Gyermekgyógyító programban díjazott láthatatlan segítők tevékenysége felbecsülhetetlen, ez a társadalmi
munka mindig akkor ölt alakot, amikor érintettek leszünk, és ekkor a szerepe is hiánypótlóvá válik. A MOL
Gyermekgyógyító Program 2005 óta összesen több mint 550 rehabilitációs programot tudott támogatni a
gyermekegészségügy területén, és pontosan ezt a lendületet szeretnénk folytatni a jövőben is.” – mondta el Ferencz I.
Szabolcs, a MOL Alapítvány kuratóriumának elnöke.
A civil szervezetek előfinanszírozásként kapják meg a támogatást, amelyet a legtöbb esetben a terapeuták bérére,
szállítási- és anyagköltségre fordítanak, ezáltal a foglalkozások a rászorulók számára is könnyebben elérhetők.
A MOL Gyermekgyógyító Program 2005 óta összesen több mint 550 rehabilitációs programot tudott támogatni a
gyermekegészségügy területén. Az eddigi támogatások teljes összege meghaladja a 700 millió forintot és több mint
120.000 beteg gyermeknek segített.

Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány, Veszprém
Mosolyszolgálat a kórházban ápolt gyermekek felépüléséért
A Mol Alapítvány által immár 3. alkalommal támogatott szervezet a veszprémi,
soproni és szombathelyi kórházak gyermek fekvőbeteg osztályain ápolt kis páciensek
életébe visz örömet és nevetést bohócdoktori vizitjei révén. A bohócdoktorok
speciálisan képzett előadóművészek, akik elhivatottan dolgoznak a betegekben rejlő
feszültségek és félelmek oldásán, amely tevékenység a várható felépülésre is
komoly pozitív hatással lehet.
https://doktorbohoc.hu/

A MOL társadalmi felelősségvállalásáról

A MOL-csoport mint kelet-közép Európa egyik legnagyobb vállalata évente mintegy 2 milliárd forintot adományoz a különböző társadalmi kezdeményezések számára. A támogatási portfólióban a kultúra, az egészségügy, az oktatás, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a szociális ügyek jelennek meg. A vállalat társadalmi felelősségvállalásának jegyében hozta létre 2006-ban az Új Európa Alapítványt, amely 2018-tól MOL Alapítvány néven folytatja tevékenységét. Az Alapítvány pályázati programjain keresztül évente 140 millió forintot fordít a fiatal sportolók, művészek, a pedagógusok és a gyermekegészségügy támogatására. Ennek eredményeképpen az elmúlt években több mint 5000 fiatal sportolót, tudós- és művészpalántát és csapataikat részesítette a MOL Tehetségtámogató Program támogatásban. A MOL Gyermekgyógyító Program keretében több mint 550 projekt nyert el támogatást 2005 óta, akik több mint 120.000 gyermek gyógyulásában közreműködtek. A MOL Alapítvány a helyi közösségek támogatását és az önkéntesség népszerűsítését 2014-2017 között a KÖSZ! Program, 2018-tól a Helyi Érték Program keretében végzi.

További információ: www.molalapitvany.hu

A MOL-Új Európa Alapítványról
A MOL és a Magyar Állam 2021 nyarán MOL-Új Európa Alapítvány néven új közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt hozott létre, melynek célja közérdekű célok megvalósítása lesz kiemelten a sport, kultúra, egészségügy, gazdaságfejlesztés és környezetvédelem területén. A különböző támogatási tevékenységek a vállalatcsoporton belül eddig szétszórtan, különböző szervezetekben működtek, ezért az új alapítvánnyal egyrészt az a cél, hogy a MOL egy szervezetbe csoportosítsa az összes ilyen irányú tevékenységét, másrészt, hogy kibővítse a támogatások körét olyan területekkel, amelyek a MOL-csoport frissített stratégiájával összhangban a jelenleginél nagyobb figyelmet érdemelnek, így például a kutatás-fejlesztési, innovációs projektek támogatása, elsősorban a körkörös gazdaság kapcsán.  A MOL-Új Európa Alapítvány átveszi a MOL korábban végzett társadalmi felelősségvállalási tevékenységeinek, pályázatainak és tehetséggondozási programjainak jelentős részét, továbbá rendkívül széleskörű és átfogó támogatási rendszert hoz létre a környezetvédelmi és fenntarthatósági célok, a nemzetközi tudásmegosztás, az oktatás és kutatás-fejlesztés, a karitatív tevékenységek, a kultúra és a sport támogatása érdekében.