Addig jár a korsó a kútra… határidő 2023 december 31.

 A vízkészlet-gazdálkodás előzetes tervezése végett, illetve a víz értéke miatt Magyarország az Európai Unióval közösen elengedhetetlennek tartja a vízkészletek felmérését, azok megőrzését.

Ennek gyakorlati érvényesülése az engedély nélkül kialakított ásott, illetve fúrt kutak fennmaradására vagy pedig megszüntetésére irányuló eljárás. Az ezzel kapcsolatos kérelmet 2023. december 31-ig nyújthatják be az érintettek a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A vízgazdálkodásról szóló (1995. évi LVII.) törvény alapján azok az építtetők, akik ez év végéig- azaz 2023. december 31-ig- kérelmezik az ásott, illetve fúrt kútjukkal kapcsolatos fennmaradási, vagy megszüntetési eljárást, mentesülnek az esetleges vízgazdálkodási bírság megfizetése alól. Az eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik, amennyiben a következő feltételek teljesülnek: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet; a vízigénybevétel 500m3/év alatti; a kút épülettel rendelkező ingatlanon van; a kérelmező magánszemély; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál; a kút helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet; a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja (ezen feltételek bármelyikének hiánya esetén a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell fordulni). Háztartási vízigényről akkor beszélhetünk, ha a vízhasználat emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítését szolgálja (pl.: kerti öntözés, medence feltöltése, stb.) Az ásott és fúrt kutak esetén más-más eljárás az irányadó.

Ásott kutaknál az önkormányzat által biztosított formanyomtatvány kitöltése szükséges, melyet az ahhoz csatolt fotódokumentációval, valamint az ingatlan összes tulajdonosának aláírásával a Hivatal Műszaki Irodájához kell benyújtani. Fúrt kutak esetén szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges, az általa kiállított tervdokumentációt kell eljuttatni a Műszaki Irodába. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a nem engedélyezett kutak tulajdonosait 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírsággal sújthatják.

A kutak engedélyezési eljárásának ügyintézését Novák Fanni közterületi ügyintéző végzi (Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 106-os iroda, tel.: 95/777-825, e-mail: novak.fanni@celldomolk.hu).

Letölthető formanyomtatvány

Kútbejelentés