Vas megyében őket díjazták.

Gratulálunk! 

Vas megyében őket díjazták az idén március 15. alkalmából.

„Vas Megye Szolgálatáért Kulturális Tagozata” elismerésben részesült.

Kupi Miklós, a Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bobai Tagintézményének pedagógusa

Gyermekkora óta a humán területek vonzzák. A költészetet nem csak befogadóként ismeri, két kötete is megjelent. A verseskötetek mellett érdeklődése a helytörténet felé fordult, számos interjút, tanulmányt publikált szülővárosa múltjáról, nagy sikerű előadásokat tartott honismereti és művészettörténeti témakörökben.

„Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetésben részesül:

 Szimedli József, a  doni harcok résztvevője

1940 nyarán ezredével együtt mozgósították és a román határra vezényelték. Szeptemberben részt vett az erdélyi bevonulásban. 1942. április 29-én indult a harctérre, mint a 35/II. zászlóalj távbeszélő szakaszának parancsnoka. A magyar csapatok június 28-án kezdték meg első nagyobb műveleteiket, amelyekben Szimedli József zászlóaljával együtt részt vett. A körmendi zászlóalj súlyos veszteségeket szenvedett. Magas kora ellenére jó egészségnek örvend, szívesen vesz részt hagyományőrző rendezvényeken. Hazaszeretetével, hatalmas műveltségének és tudásának átadásával sokakat tanított. A keresztény hit és vallása gyakorlása jellemezte életét, amit igyekezett környezetének is átadni.

„Vas Megye Szolgálatáért Szociális Tagozata” elismerésben részesült.

Horváth Béla, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének tagja

1995 óta tagja az Egyesületnek. Betegsége ellenére minden tudásával segíti a celldömölki csoport és a megyei egyesület munkáját. A lakókörnyezetében élő sorstársait szaktudása révén önzetlenül, nagy odaadással segíti.

A kitüntetéseket majd később veszik át személyesen.

A kitüntetettek névsora a Vasmegye.hu.

(Forrás:nyugat.hu)