http://www.celldomolk.hu/

Tájékoztató az óvodai felvételről a 2020-2021-es nevelési évre

Óvodai beiratás 2020

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beíratásról szóló 7/2020.(III.25.) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
A kötelező felvételt biztosító óvoda – jelen esetben a Celldömölki Városi Óvoda, mint kötelező felvételt biztosító óvoda – a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 22-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
Tekintettel arra, hogy intézményünk 3 feladatellátási helyen működik, szükségünk van a szülők nyilatkozatára, hogy elsősorban melyik intézmény egységünkbe kérik gyermekük elhelyezését.

A jelentkezések elektronikus úton történő beadására 2020. április 22-ig van lehetőség, az alábbi e-mail címen:
varosiovoda@cellkabel.hu
Telefonos elérhetőségünk: 95/779-449

Az e-mailen történt jelentkezéssel a szülő/gondviselő hozzájárul a közölt adatok jelentkezési eljárás során történő felhasználásához.
Az óvodába felvételt nem nyert gyermekek adatait az adatkezelési időszak letelte után 30 nappal töröljük nyilvántartásainkból.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.
Jelen lehetőségeink figyelembe vételével Koptik Odó Óvodában indítunk 1 életkorilag homogén kiscsoportot (3-4 évesek).
A Vörösmarty úti és az Alsósági Tagóvodában vegyes életkorú csoportokban a megüresedő férőhelyek függvényében tudjuk megvalósítani az igények szerinti elosztást.

Celldömölk, 2020. április 01.

Gasztonyiné Fódi Zita
óvodavezető

(forrás :celldomolk.hu )

(Borítókép : celldomolk.hu )